Izdanje 03/2019

Napomene o zaštiti podataka

Uopšteno

Za preduzeća Hansgrohe SE, Auestr. 5-9, 77761 Schiltach i Hansgrohe Srbija je zaštita ličnih podataka od velikog značaja. Prikupljamo, obrađujemo i koristimo vaše lične podatke isključivo (a) na osnovu i u okviru zakonskih ovlašćenja ili (b) uz vaše izričito dopuštenje. U nastavku ćemo vas uputiti u zakonska ovlašćenja koja nam pripadaju u slučajevima kada nije izričito istaknuta obaveza pribavljanja izričite saglasnosti.

Omogućavanje upotrebe sadržaja ponuđenih na našim internet stranicama

Kada na našim internet stranicama pozovete, zatražite ili sačuvate ponude, kratkoročno memorišemo sledeće podatke kako bismo vam omogućili upotrebu tih sadržaja: Podatke potrebne za vašu identifikaciju (vaša IP adresa, po potrebi korisničko ime i lozinka), podatke o početku, završetku, vrsti i obimu upotrebe sadržaja kao i o vrsti vašeg pretraživača i operativnog sistema. To je zapravo tehnički postupak neophodan prilikom pozivanja internet stranica na WWW-u. Isto važi i ako pristupate sadržajima s naših biltena (ukoliko nije zakonom drugačije dopušteno, naše biltene šaljemo isključivo na vaš zahtev i uz vaš izričit pristanak).

Lični podaci koje ste nam dobrovoljno stavili na raspolaganje

Obrasci za kontakt, adresa e-pošte i poštanska adresa
Ako nam preko obrazaca za kontakt na našim internet stranicama, slanjem poruke e-pošte ili običnom poštom dobrovoljno date svoje lične podatke kao što su ime, titula, adresa e-pošte ili poštanska adresa, broj telefona, lične poruke itd., mi ćemo te podatke sačuvati i koristiti za pružanje traženih usluga (npr. slanje traženih informacija, odgovori na tehnička ili slična pitanja, reakcije na vaše povratne informacije na internet stranici).

Obrazac za prijavljivanje
Putem obrasca za prijavljivanje na našoj internet stranici možete da se prijavite za određene pozicije (npr. za radno mesto, izradu završnog rada, stručno obrazovanje) u nekom od preduzeća u sklopu koncerna Hansgrohe u zemlji. Lične podatke koje nam stavite na raspolaganje putem tog obrasca (uključujući priložene dokumente) prosledićemo lokalnom preduzeću koje je raspisalo potražnju za zapošljavanje na određenim radnim mestima. Ovaj postupak se odvija isključivo radi sprovođenja postupka zapošljavanja. Nakon prosleđivanja nepovratno brišemo vaše lične podatke iz našeg sistema. Preuzeće koja je raspisalo konkurs izbrisaće te podatke najkasnije šest meseci po završetku konkursa. To važi pod uslovom da ne postoje nikakve zakonske obaveze u pogledu daljeg čuvanja podataka.

Pretraživanje specijalizovanih trgovaca
Pomoću alatke za pretraživanje specijalizovanih trgovaca na našoj internet stranici možete pronađenom specijalizovanom trgovcu da pošaljete upit za kontakt. Unesene podatke nećemo da proveravamo, nego ćemo upit direktno da prosledimo specijalizovanom trgovcu koji će potom da primi podatke koje ste naveli, kao i vaše lične podatke. Nakon prosleđivanja brišemo te podatke iz svog sistema, osim ako ne želite da učestvujete u ocenjivanju specijalizovanog trgovca i ako mi nismo zakonski u obavezi da čuvamo takve podatke.

Funkcija dalje preporuke trgovaca 
Kada koristite našu funkciju „Funkcija dalje preporuke trgovaca“, mi čuvamo adrese e-pošte, brojeve mobilnih telefona i imena koja ste naveli za pošiljaoca i primaoca kao i tekst poruke koju ste eventualno uneli. Nakon slanja poruke e-pošte, lični podaci se nepovratno brišu, osim ako nismo zakonski u obavezi da ih čuvamo.

E-razglednica 
Kada koristite našu funkciju E-razglednice, mi čuvamo adrese e-pošte i imena koja ste naveli za pošiljaoca i primaoca kao i tekst poruke koju ste uneli i vašu IP adresu za prenos poruke. Nakon slanja poruke e-pošte, lični podaci se nepovratno brišu, osim ako nismo zakonski u obavezi da ih čuvamo.

Bilten / oglašavanje e-poštom
Nakon što se registrujete za naš bilten, redovno ćete primati informacije o preduzeću Hansgrohe i njegovim robnim markama hansgrohe i AXOR. U to se ubrajaju informacije o proizvodima, prateće priče, nagradne igre, sponzorisanje i slično. U obrascu za registraciju možete i sami da odredite koje informacije želite da dobijate. Prijava se odvija takozvanim postupkom dvostrukog pristanka (eng. „double opt in“). Nakon prijave putem obrasca ćete od nas dobiti poruku e-pošte sa linkom preko kog nam potvrđujete da ste zakoniti vlasnik vaše adrese e-pošte i da ubuduće želite da primate bilten preduzeća Hansgrohe. Ako ste nam to već u nekom ranijem trenutku potvrdili, možda nećete primiti dodatnu poruku e-pošte s tim obaveštenjem. Nakon potvrde ćete dobijati bilten o preduzeću Hansgrohe i njegovim robnim markama hansgrohe i AXOR. Uvek možete brzo i jednostavno da otkažete registraciju za te marketinške poruke. Kako biste to uradili, kliknite na link „Odjava” koji se nalazi u svakom biltenu. Sadržaji koje dobijate u biltenu mogu da se personalizuju i usklade s vašim interesima. Personalizacija se zasniva na informacijama koje podelite sa nama. Ako želite da opozovete pristanak za obradu vaših ličnih podataka, a nije vam dostupan nijedan direktni mehanizam za odustajanje, obratite nam se na adresu privacy@hansgrohe.com.

Korišćenje ličnih podataka
Vaše lične podatke ćemo koristiti u svrhe reklamiranja bez vašeg izričitog pristanka isključivo unutar strogih granica zakonskih ovlašćenja. Nikakvo reklamiranje putem e-pošte ili telefona neće uslediti bez vašeg izričitog odobrenja. Na osnovu i u okviru zakonskih ovlašćenja obrađujemo i koristimo sledeće podatke koje ste nam dobrovoljno stavili na raspolaganje koliko je to potrebno (1) u svrhu reklamiranja sopstvenih ponuda ili (2) prosleđujemo te podatke firmama u sklopu koncerna Hansgrohe za njihovo reklamiranje: pripadnost nekom krugu ljudi (npr. vaš status kupca ili osobe zainteresovane za proizvode kompanije Hansgrohe), ime, titula, akademsko zvanje, naziv zanimanja, privredne grane ili oznaka delatnosti, adresa, podaci za kontakt putem e-pošte (ali ne i broj telefona) i godina rođenja. Osim ovih podataka, za reklamiranje sopstvenih ponuda možemo da čuvamo i koristimo i druge podatke koje smo prikupili u skladu sa zakonskim odredbama. Ako prethodno navedene podatke u svrhu reklamiranja prosleđujemo firmama koncerna koje su povezane s nama, te firme imaju zakonsku obavezu da vas obaveste da su od nas dobile takve podatke (napomena u reklamnim materijalima i slično). U tim slučajevima čuvamo podatke o poreklu i primaocu podataka u trajanju od dve godine. Korišćenje vaših ličnih podataka u reklamne svrhe uvek možete da onemogućite. 

Informacije o vašem načinu upotrebe

Budući da svoje ponude i reklamne sadržaje želimo da optimalno prilagodimo zahtevima i potrebama kupaca, potrebne su nam informacije o uopštenom ponašanju kupaca prilikom korišćenja naših sadržaja. Zato na osnovu podataka o korišćenju, koje legitimno prikupljamo kako bismo omogućili korišćenje naše internet ponude, kreiramo profile korisnika pod pseudonimima. To znači da sve informacije iz podataka o upotrebi koje mogu da upute na vaš identitet (npr. vašu IP adresu, korisničko ime i lozinku) zamenjujemo apstraktnim obeležjima. Ti profili korisnika se neće dovoditi u vezu sa vašim ličnim podacima niti će se koristiti u bilo koju drugu svrhu. Korišćenje vaših ličnih podataka u svrhu izrade profila korisnika uvek možete da onemogućite.

Ova web lokacija koristi Google Analytics, uslugu analize interneta kompanije Google Inc. (“Google”). Google Analytics koristi takozvane “kolačiće”, tekstualne datoteke koje se memorišu na vašem računaru i omogućavaju analizu vaše upotrebe ove web lokacije. Te informacije o vašoj upotrebi web lokacije prikupljene pomoću kolačića se po pravilu prenose na Googleov server u SAD gde se i čuvaju. Ako aktivirate sakrivanje IP adrese na ovoj web lokaciji, Google će da skrati vašu IP adresu unutar zemalja članica Evropske unije ili drugih zemalja potpisnica Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru pre prenosa na server. Samo u izuzetnim slučajevima će se na Googleov server u SAD preneti puna IP adresa i tamo skratiti. Google će koristiti te informacije po nalogu vlasnika ove web lokacije kako bi analizirao vašu upotrebu web lokacije, sastavljao izveštaje o aktivnostima na web lokaciji i vlasniku te web lokacije pružio druge usluge vezane za upotrebu web lokacije ili interneta. IP adresa koju vaš pregledač pošalje u okviru usluge Google Analytics neće se dovoditi u vezu sa drugim podacima s Googlea. Čuvanje kolačića možete da onemogućite tako što ćete na odgovarajući način da podesite softver svog pregledača; ukazujemo vam na to da u tom slučaju možda nećete moći da koristite sve funkcije ove stranice u punom opsegu. Osim toga možete da sprečite Google da prikuplja podatke koje generišu kolačići i koji se odnose na vašu upotrebu web lokacije (uključujući vašu IP adresu) kao i da onemogućite da te podatke Google obrađuje tako što ćete sa sledećeg linka preuzeti i instalirati dodatak za svoj pregledač: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Vezano za razgovor o upotrebi analitičkih alatki sa potpunim IP adresama, želimo da vam skrenemo pažnju na to da ova web lokacija koristi Google Analytics sa proširenjem “_anonymizeIp()” i da se zato prikupljene IP adrese obrađuju samo u skraćenom obliku kako bi se isključila mogućnost njihovog povezivanja sa određenim osobama.

Uslugu Google Analytics takođe koristimo za statističku procenu podataka s platforme AdWords i DoubleClick kolačića. Ako ne želite to, ovu opciju možete da deaktivirate pomoću menadžera za podešavanje reklama (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de). Više informacija u uslovima korišćenja i zaštiti podataka pronaći ćete na stranici http://www.google.com/analytics/terms/de.html odnosno http://www.google.de/intl/de/policies/.

Na pojedinim našim stranicama smo uveli uslugu usluge „tynt“. Kada se sa takvih stranica sadržaji kopiraju i nalepljuju putem opcije „copy-paste“ u poruke e-pošte ili na društvene mreže (npr. Facebook), ova alatka će dodati link na odgovarajuću stranicu i reći nam kojoj je stranici pristupljeno putem opcije kopiranja i lepljenja. Ovi se podaci prikupljaju isključivo anonimno. Kompanija Hansgrohe ne može ni u jednom trenutku da vidi ko je s kim razmenio određene sadržaje. Više informacija o ovoj alatki potražite na stranici www.tynt.com.

Pristup memoriji podataka na vašim krajnjim uređajima (upotreba kolačića)

Tehnologije kolačića koristimo bez vašeg prethodnog pristanka samo kako bismo vam omogućili upotrebu sadržaja ponuđenih na našim internet stranicama. Kolačići su tekstualne datoteke koje sadrže informacije za, između ostalog, identifikaciju korisnika koji često posećuju naše internet stranice. Oni se memorišu na vašim krajnjim uređajima i mi ih odande pozivamo. Prilikom tih postupaka ne prikupljamo i ne čuvamo vaše lične podatke bez vašeg izričitog pristanka, a vašu IP adresu skraćujemo kako se ne bi mogla dovesti u vezu s vama. Osim navedenog, prikupljamo i čuvamo samo podatke o opcijama koje odaberete (npr. verzije jezika, stranice vezane za državu, B2B i B2C ponude), ID oznake proizvoda iz vašeg bloka za beleške ili centra za preuzimanje, učestalost i trajanje poseta našim stranicama i slično. Putem postavki vašeg pregledača uvek možete da odredite kada više ne želite da primate kolačiće i da izbrišete podatke memorisane na vašem uređaju. Ako želimo da upotrebimo kolačiće za optimizaciju naše ponude i reklamnih sadržaja u skladu sa vašim potrebama, prethodno ćemo za to da zatražimo vaše odobrenje.

Internetsko oglašavanje zasnovano na upotrebi

Korišćenjem internetskog oglašavanja zasnovanog na upotrebi (tzv. ponovljeni marketing ili ciljano oglašavanje) možemo vas anonimno identifikovati u marketinškim aktivnostima i dodeliti vam ciljnu grupu kako bismo mogli prikazivati reklame povezane sa vašim interesovanjima. Kada posetite našu internet stranicu, vaš računar memoriše odgovarajući kolačić s tim u vezi. Na taj način prikupljamo informacije o vašim aktivnostima na internet lokacijama koje posećujete (npr. kliknuti reklamni baneri, podstranice, način surfovanja na internetu itd.). Na osnovu tih podataka kreiramo upotrebni profil pod pseudonimom. Ovaj upotrebni profil ne dozvoljava izvođenje bilo kakvih zaključaka o vašoj osobi i identitetu.
U zavisnosti od vaših interesovanja, omogućeno je ciljano postavljanje oglasa koji vas zanimaju kada posećujete internet lokacije drugih dobavljača. Naravno, u bilo kom trenutku možete opozvati svoj pristanak na to u podešavanjima pregledača tako što ćete deaktivirati kolačiće sa budućim dejstvom. 

Eksterni pružaoci usluga

Prilikom prikupljanja i upotrebe ličnih podataka, delom koristimo usluge odabranih eksternih pružaoca usluga, koji u skladu sa dobijenim nalogom deluju strogo prema našim uputstvima i koje redovno kontrolišemo i pre početka obavljanja usluga i tokom njihovog obavljanja.

Brisanje podataka

Ako u ovim napomenama o zaštiti podataka nije drugačije određeno, vaše lične podatke brišemo najkasnije tri meseca nakon što istekne razlog za njihovo čuvanje, osim ako nismo zakonski u obavezi da ih čuvamo.

Ekonomičnost podataka

Lične podatke čuvamo prema načelima izbegavanja i minimizacije podataka i to samo onoliko dugo koliko je to potrebno ili zakonski propisano (zakonski period čuvanja). Ako svrha prikupljenih podataka više ne važi ili ako istekne period čuvanja, podatke ćemo blokirati ili izbrisati.

Vaša prava na informacije, korekciju, blokiranje, brisanje i prigovor

Imate pravo na informacije o vašim memorisanim ličnim podacima i pravo na korekciju, blokadu ili brisanje tih podataka. Izuzeci: To se odnosi na propisano memorisanje podataka za poslovne transakcije ili podataka podložnih zakonskoj obavezi skladištenja.

Možete da opozovete svoj pristanak na prikupljanje, obradu i upotrebu podataka u bilo kom trenutku s uticajem na budućnost. U tu svrhu pošaljite poruku e-pošte na adresu privacy@hansgrohe.com.

Stojimo Vam na raspolaganju za dalja pitanja vezana za zaštitu i obradu vaših ličnih podataka. Možete nas kontaktirati putem adrese e-pošte privacy@hansgrohe.com ili kontakt podataka navedenih u delu Impressum.

Kako biste mogli da blokirate podatke u bilo kom trenutku, treba da zadržite podatke u zaključanoj datoteci radi kontrole. Ako ne postoji zakonska obaveza arhiviranja, možete zatražiti brisanje podataka. Inače ćemo blokirati podatke ako to želite.

Vaša prava i osobe za kontakt

Osim prethodno navedenih prava, u svakom trenutku možete da zatražite informacije o memorisanim podacima o vama, korekciju tih podataka ili njihovo brisanje. Vaše zamerke, pitanja, zahteve za informacije ili brisanje, pritužbe i slično uputite na:

Hansgrohe SE 
Auestr. 5-9 
77761 Schiltach

Tel: +381 21 549700
Email

Pretraživanje specijalizovanih trgovaca

Specijalizovani trgovci u blizini