Izdanje 12/2022

ONLAJN IZJAVA O PRIVATNOSTI

Kompanija Hansgrohe sa svojim supsidijarnim preduzećima (zajedno pod imenom „kompanija“, „mi“ ili „nas“) želi da Vas informiše o načinu na koji prikupljamo, koristimo i otkrivamo određene informacije. Ova Izjava o privatnosti opisuje našu praksu u vezi sa podacima koje prikupljamo o sledećim:

 • Internet stranice kojima upravljamo, sa kojih pristupate ovoj Izjavi o privatnosti („internet stranice“);
 • Softver sa kog pristupate ovoj Izjavi o privatnosti („aplikacije“);
 • Naše stranice na društvenim medijima i aplikacije koje se nalaze na [URL] (zajedno pod nazivom „stranice na društvenim mrežama“);
 • Poruke e-pošte u HTML formatu, koje Vam šaljemo, sa linkom koji vodi ka ovoj Izjavi o privatnosti ili relevantna komunikacija s Vama; i
 • Vaša izvanmrežna poslovna interakcija s nama.

Internet stranice, aplikacije, stranice društvenih medija, poruke e-pošte i izvanmrežnu poslovnu interakciju nazivamo zajedničkim imenom „Usluge“.

LIČNI PODACI

„Lični podaci“ su podaci koji omogućavaju identifikaciju Vas kao pojedinca ili se odnose na Vas kao osobu koja se može identifikovati. Usluge prikupljaju lične podatke kao što su:

 • ime
 • poštanska adresa (uključujući adresu za naplatu i dostavu)
 • broj telefona
 • adresa e-pošte
 • IP adresa (takođe na osnovu Vaše IP adrese možemo da odredimo Vašu približnu lokaciju)
 • podaci o kreditnoj kartici
 • profilna slika
 • identifikatori naloga s društvenih mreža

Prikupljanje ličnih podataka

Mi i naši ponuđači usluga prikupljamo lične podatke na razne načine, između ostalog:

 • Putem Usluga.
  • Putem Usluga prikupljamo lične podatke npr. kada se pretplatite na e-informator, kreirate nalog za pristup Uslugama, posetite naše trgovine, posetite neki od naših događaja, naručite putem telefona, kontaktirate korisničku službu ili obavite kupovinu.
 • Iz drugih izvora.
  • Vaše lične podatke primamo iz drugih izvora, npr.:
   • Iz javno dostupnih baza podataka;
   • Preko zajedničkih marketinških partnera, kada oni te podatke dele sa nama.
  • Ako svoj nalog na nekoj društvenoj mreži povežete sa svojim nalogom za Usluge, s nama delite određene podatke s Vašeg naloga na društvenoj mreži kao što su recimo ime, adresa e-pošte, fotografija, lista kontakata s društvene mreže kao i ostale informacije koje su dostupne ili koje ste učinili dostupnim kada ste svoj nalog na društvenoj mreži povezali sa svojim nalogom za Usluge.

Prikupljanje ličnih podataka neophodno je kako bismo mogli da Vam pružimo tražene usluge. Ako ne navedete tražene podatke, možda nećemo moći da Vam pružimo te usluge. Ako nama ili našim ponuđačima usluga u vezi sa Uslugama pružite lične podatke drugih osoba, garantujete da na to imate pravo i dozvoljavate nam da koristimo te podatke u skladu s ovom Izjavom o privatnosti.

Korišćenje ličnih podataka

Mi i naši ponuđači usluga možemo da koristimo lične podatke u sledeće svrhe:

 • Garantovanje funkcionalnosti Usluga i ispunjavanje Vaših zahteva.
  • Kako bismo Vam pružili usluge, kao što su pristup Vašem registrovanom nalogu i slične pogodnosti, pripremili smo posebne ponude ili korisničke usluge.
  • Kako bismo odgovorili na Vaša pitanja i ispunili Vaše zahteve kada nas kontaktirate putem naših onlajn formulara za kontakt ili na neki drugi način, npr. kada nam šaljete pitanja, predloge, pohvale ili pritužbe ili kada tražite ponude ili neke druge informacije o našim Uslugama.
  • Kako bismo obavili Vaše transakcije, obradili povrate i zamene, proverili Vaše podatke i pripremili odgovarajuće pogodnosti, posebne promocije ili korisničke usluge.
  • Kako bismo preneli administrativne informacije, kao što su promene naših uslova i pravila.
  • Kako bismo prema Vašoj volji omogućili slanje poruka drugim osobama putem Usluga.

  To činimo kako bismo upravljali našim ugovornim odnosom s Vama i/ili kako bismo ispunili neku zakonsku obavezu.

 • Radi pripreme naših e-informatora i/ili drugog marketinškog materijala i omogućavanje deljenja sadržaja na društvenim mrežama.
  • Kako bismo mogli da šaljemo marketinške poruke e-pošte sa informacijama o našim Uslugama, novim proizvodima i drugim novitetima iz naše kompanije.
  • Kako bismo omogućili funkciju deljenja koju želite da koristite.

  Ovo činimo uz Vaš pristanak ili ako za to imamo legitimni interes.

 • Radi analize ličnih podataka za poslovne izveštaje i pružanje personalizovanih usluga.
  • Kako bismo mogli da analiziramo i predviđamo preferencije naših korisnika, radi kreiranja skupnih izveštaja o trendovima korišćenja naših digitalnih sadržaja u cilju poboljšavanja naših Usluga.
  • Radi boljeg razumevanja Vaših interesa i preferencija, kako bismo mogli da personalizujemo svoje interakcije s Vama i da Vam pružimo informacije i/ili ponude koje su prilagođene Vašim interesima.
  • Radi boljeg razumevanja Vaših preferencija, kako bismo putem naših Usluga mogli da Vam pružimo sadržaje za koje smatramo da su Vama značajni i zanimljivi.

  Personalizovane usluge pružamo na osnovu naših legitimnih interesa i u onoj meri u kojoj to zahteva primenjivi zakon uz Vaš pristanak.

 • Radi omogućavanja učestvovanja u nagradnim igrama i drugim reklamnim akcijama.
  • Možemo da Vam pružimo mogućnost učestvovanja u nagradnim igrama i drugim reklamnim akcijama.
  • Za pojedine od navedenih akcija važe dodatna pravila, koja obuhvataju informacije o tome kako mi koristimo i otkrivamo Vaše lične podatke. Pročitajte ta dodatna pravila pre nego što odlučite da učestvujete.

  Te informacije koristimo za upravljanje našim ugovornim odnosom s Vama.

 • Udruživanje i/ili anonimizacija ličnih podataka.
  • Lične podatke možemo da udružujemo i/ili ih činimo anonimnim tako da više ne mogu da se smatraju ličnim podacima. To radimo kako bismo kreirali druge podatke, koje možemo da koristimo i otkrivamo u bilo koje svrhe, budući da oni više ne mogu da identifikuju ni Vas niti nekog drugog.
 • Ostvarenje naših poslovnih ciljeva.
  • Za analizu podataka, na primer za efikasnije Usluge;
  • Za revizije kako bismo proverili da li naši interni procesi funkcionišu propisno kao i radi ispunjenja zakonskih, regulatornih ili ugovornih zahteva;
  • Radi sprečavanja prevara i za bezbednosni nadzor protiv prevara, na primer za otkrivanje i sprečavanje sajber napada ili pokušaja krađe identiteta;
  • Za razvijanje novih proizvoda i usluga;
  • Za optimizaciju, poboljšanje, popravke, izmene ili održavanje naših aktuelnih proizvoda i usluga kao i implementaciju bezbednosnih i mera očuvanja kvaliteta;
  • Za određivanje trenda korišćenja, na primer kako bismo mogli da razumemo koji su delovi naših Usluga korisnicima najzanimljiviji;
  • Za merenje efikasnosti naših reklamnih kampanja, kako bismo mogli da prilagodimo naše kampanje zahtevima i interesima naših korisnika; i
  • Za sprovođenje i širenje naših poslovnih aktivnosti, na primer za razumevanje toga koji su delovi naših Usluga korisnicima najzanimljiviji, kako bismo mogli da se usredsredimo na to.

  To radimo kako bismo upravljali našim ugovornim odnosom s Vama, kako bismo ispunili neku zakonsku obavezu i/ili na osnovu naših legitimnih interesa.

Davanje ličnih podataka na uvid

Lične podatke prosleđujemo:

 • Našim povezanim preduzećima u svrhe opisane u ovoj Izjavi o privatnosti.
 • Spisak naših povezanih preduzeća sa njihovim lokacijama možete pronaći ovde. Kompanija Hansgrohe SE je strana koja je odgovorna za upravljanje prosleđenim ličnim podacima. Eksternim ponuđačima usluga, radi omogućavanja usluga koje pružamo.
  • Pritom može da se radi o ponuđačima usluga kao što su hostovanje internet stranica, analiza podataka, obrada plaćanja, obrada naloga, odobrenje povrata, prevencija prevara, priprema IT i pripadajuće infrastrukture, korisnička služba ili povezane pogodnosti (uključujući posebne reklamne akcije), slanje poruka e-pošte, provere ili druge usluge.
 • Eksternim specijalizovanim trgovinama. Na primer:
  • Pomoću alatke za pretraživanje specijalizovanih trgovina na našim uslužnim stranicama možete pronađenoj specijalizovanoj trgovini da pošaljete upit za kontakt. Unesene podatke nećemo da proveravamo, nego ćemo upit direktno da prosledimo specijalizovanoj trgovini koja će potom dobiti podatke koje ste naveli kao i Vaše lične podatke.
 • Trećim stranama koje sponzorišu nagradne igre i druge reklamne akcije.
 • Prilikom korišćenja Usluga možete da se odlučite za otkrivanje ličnih podataka.
  • Na oglasnim pločama, u sobama za ćaskanje, na profilnim stranicama, blogovima i sličnim ponudama, koje omogućavaju objavljivanje informacija i sadržaja (naročito na našim stranicama i na društvenim mrežama). Imajte na umu da će sve informacije koje objavite odnosno otkrijete postati javne odnosno dostupne drugim korisnicima i široj javnosti.
  • Deljenjem na društvenim mrežama. Kada svoj nalog za Usluge povežete sa nalogom na nekakvoj društvenoj mreži, delite informacije sa prijateljima koji su povezani s Vašim nalogom na toj društvenoj mreži, drugim korisnicima kao i ponuđačem usluga te društvene mreže. Na taj način nam dozvoljavate deljenje tih informacija i razumete kako je korišćenje deljenih informacija regulisano politikom privatnosti ponuđača usluga društvenih mreža.

Ostali načini korišćenja i otkrivanja

Vaše lične podatke koristimo i otkrivamo onda kada je to neophodno odnosno prikladno, naročito ako za to imamo zakonsku obavezu ili legitimni interes:

 • Radi poštovanja važećeg zakona i primenjivih odredbi.
  • Ovo može da podrazumeva i zakone koji važe izvan Vaše zemlje prebivališta.
 • U cilju saradnje sa javnim i državnim organima.
  • Radi pružanja odgovora na upit odnosno informacija tamo gde to smatramo potrebnim ili prikladnim.
  • Ovo može da uključuje i organe koji su izvan Vaše zemlje prebivališta.
 • U cilju saradnje sa organima krivičnog gonjenja.
  • Na primer kada odgovaramo na upite ili naloge organa krivičnog gonjenja ili pružamo informacije koje smatramo značajnim.
 • Iz drugih pravnih razloga.
  • Za sprovođenje naših uslova; i
  • Radi zaštite prava, privatnosti, bezbednosti ili imovine nas i/ili naših povezanih preduzeća, Vas ili trećih strana.
 • U vezi s prodajom ili poslovnom transakcijom.
  • U slučaju reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog ulaganja, ustupanja, prenosa ili sličnih odluka (takođe u vezi sa stečajnim ili sličnim postupkom) koji uključuje bilo koje ili sve naše poslovanje, imovinu ili inventar odnosno bilo koji njihov deo, imamo legitimni interes za otkrivanje ili prenos Vaših ličnih podataka trećim stranama.

OSTALI PODACI

„Ostali podaci“ su oni podaci koji ne omogućuju identifikaciju Vas kao pojedinca niti se odnose direktno na Vas kao osobu koja može da se identifikuje. Dodatne informacije možete da pronađete u našoj Politici o kolačićima i sličnim tehnologijama.

Korišćenje i otkrivanje ostalih podataka

Ostale podatke možemo da koristimo i otkrivamo u bilo koje svrhe, osim ako primenjivi zakon to zabranjuje. Ako smo shodno primenjivom zakonu dužni da tretiramo ostale podatke kao lične, možemo da ih koristimo i otkrivamo u iste svrhe koje su navedene u ovoj Izjavi o ličnim podacima. U pojedinim slučajevima spajamo ostale podatke sa ličnim. U tom slučaju te udružene podatke tretiramo kao lične sve dok su spojeni.

BEZBEDNOST

Nastojimo da sprovodimo prikladne organizacione, tehničke i administrativne mere za zaštitu ličnih podataka u našoj kompaniji. Nažalost, ni za jedan sistem za prenos ili memorisanje podataka ne može da se garantuje bezbednost od 100 %. Ako imate razloga da verujete da Vaša interakcija s nama nije više bezbedna, odmah nas o tome obavestite kao što je opisano u delu „Kontakt“ u nastavku.

MOGUĆNOST IZBORA I PRISTUP

Vaše mogućnosti izbora u pogledu korišćenja i otkrivanja Vaših ličnih podataka

Nudimo Vam mogućnost izbora u pogledu korišćenja i otkrivanja Vaših ličnih podataka u marketinške svrhe. Možete opozvati sledeći izbor:

 1. Primanje reklamnih poruka e-pošte od nas. Ako više ne želite da ubuduće primate reklamne poruke e-pošte od nas, možete da ih otkažete direktno putem e-poruke.
 2. Prosleđivanje Vaših ličnih podataka sa nama povezanim preduzećima radi njihovog direktnog reklamiranja. Ako želite da ubuduće prestanemo sa deljenjem Vaših ličnih podataka preduzećima koja su s nama povezana radi njihovog direktnog reklamiranja, pošaljite nam poruku e-pošte na adresu privacy@hansgrohe.com.
 3. Prosleđivanje Vaših ličnih podataka sa trećim stranama koje nisu s nama povezane radi njihovog direktnog reklamiranja. Ako želite da ubuduće prestanemo sa deljenjem Vaših ličnih podataka trećim stranama koja nisu s nama povezane radi njihovog direktnog reklamiranja, pošaljite nam poruku e-pošte na adresu privacy@hansgrohe.com.

Nastojaćemo da udovoljimo Vašem zahtevu / Vašim zahtevima što pre moguće. Imajte na umu da ako otkažete primanje reklamnih poruka e-pošte od nas, možda Vam i dalje možemo slati administrativna obaveštenja, čije slanje ne možete da otkažete.

Pristup Vašim ličnim podacima, menjanje ili brisanje Vaših ličnih podataka

Ukoliko zatražite ispravku, ažuriranje, uklanjanje, ograničenje ili brisanje odnosno pristup ličnim podacima ili prigovorite ili želite da zaustavite obradu ličnih podataka ili ako nameravate da zatražite kopiju svojih ličnih podataka radi prosleđivanja drugoj kompaniji (u meri u kojoj imate pravo shodno primenjivom zakonu), možete da nas kontaktirate kao što je opisano u odlomku „Kontakt“ u nastavku. Obradićemo Vaš zahtev u skladu sa važećim zakonom. Ako ste stanovnik Kalifornije, pogledajte odlomak „Dodatne informacije o Kaliforniji“ za više informacija o zahtevima koje možete da uputite shodno kalifornijskom Zakonu o zaštiti privatnosti potrošača CCPA. U svom zahtevu jasno navedite koje lične podatke želite da promenite ili želite da se Vaši lični podaci izbrišu iz naše baze podataka. Radi Vaše zaštite, možemo da prihvatimo samo zahteve o ličnim podacima koji su povezani sa adresom e-pošte koju koristite prilikom slanja zahteva, a možda će biti potrebno da potvrdite svoj identitet pre nego što nastavimo. Nastojaćemo da udovoljimo Vašem zahtevu što pre moguće. Imajte na umu da ćemo možda morati da sačuvamo određene informacije za našu evidenciju i/ili za dovršenje transakcija koje ste pokrenuli pre zahteva za menjanjem odnosno brisanjem (ako recimo kupujete ili učestvujete u nekoj reklamnoj akciji, navedene lične podatke možete da promenite ili izbrišete samo nakon završetka kupovine odnosno akcije). Takođe možete da podnesete žalbu telu za zaštitu podataka EU/EGP za Vašu zemlju ili regiju u kojoj imate uobičajeno boravište ili zaposlenje ili tamo gde se navodno krši primenjivi Zakon o zaštiti podataka. Spisak nadležnih tela za zaštitu podataka možete pronaći na http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

PERIOD ČUVANJA

Lične podatke čuvamo onoliko dugo koliko je to potrebno ili dopušteno za svrhu / svrhe za koju su prikupljeni i u skladu sa primenjivim zakonom.

Kriterijumi za određivanje razdoblja čuvanja:

 • Razdoblje tokom kog imamo neprestani poslovni odnos s Vama i pružamo Vam Usluge (npr. dok kod nas imate nalog ili koristite Usluge);
 • Pitanje da li podležemo zakonskoj obavezi (npr. određeni propisi od nas zahtevaju da neko vreme čuvamo evidenciju Vaših transakcija pre nego što možemo da je izbrišemo); ili
 • Pitanje da li je čuvanje neophodno s obzirom na našu pravnu situaciju (kao što je u vezi sa primenjivim rokovima zastarevanja, postupcima ili državnim istragama).

USLUGE TREĆIH STRANA

Ova Izjava o privatnosti ne pokriva nikakve informacijone, metode zaštite podataka ili slične metode trećih strana, uključujući provajdere internet stranica ili usluga povezanih sa Uslugama i mi za njih nismo odgovorni. Link na Uslugama ne podrazumeva odobravanje povezane stranice ili usluge od strane nas ili naših povezanih preduzeća. Nadalje, nismo odgovorni za prikupljanje podataka, korišćenje, otkrivanje ili politike bezbednosti ili prakse drugih kompanija kao što su Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM ili bilo koji drugi aplikacioni programeri odnosno ponuđači, osim toga ponuđači platformi društvenih mreža, ponuđači operativnih sistema, bežičnih usluga ili proizvođači uređaja, uključujući u vezi sa ličnim podacima koje otkrivate drugim kompanijama putem ili u kombinaciji sa aplikacijama ili našim stranicama na društvenim mrežama.

OGLAŠAVANJE TREĆIH STRANA

Sarađujemo sa eksternim kompanijama za oglašavanje trećih strana kako bismo prikazali reklamni materijal o robama i uslugama koje bi mogle da Vas zanimaju kada pristupate ili koristite Usluge i druge internet stranice ili mrežne usluge.

 • Eventualno Vam se mogu prikazivati reklame čije se prikazivanje zasniva na informacijama o Vašem pristupu i korišćenju Usluga i posećivanju drugih internet stranica ili korišćenju mrežnih usluga na bilo kom od Vaših uređaja kao i informacija dobijenih od trećih strana. Te kompanije postavljaju ili prepoznaju jedinstveni kolačić u Vašem pregledaču (za to se takođe koriste i piksel tagovi). Oni takođe te tehnologije, zajedno sa podacima koje prikupljaju o Vašem ponašanju prilikom pretraživanja interneta, mogu da koriste kako bi Vas prepoznali na različitim uređajima, poput mobilnih telefona i prenosnih računara. Ako želite da saznate više o ovoj praksi i kako se isključiti u računarskim i mobilnim pregledačima na uređaju koji koristite za pristup ovoj Izjavi o privatnosti, posetite http://optout.aboutads.info/#/ i http://optout.networkadvertising.org/#/. Aplikaciju za isključivanje mobilnih aplikacija AppChoices možete da preuzmete na stranici www.aboutads.info/appchoices.

KORIŠĆENJE USLUGA OD STRANE MALOLETNIKA

Usluge nisu namenjene mlađima od šesnaest (16) godina i mi ne prikupljamo svesno lične podatke osoba mlađih od 16 godina.

Vaše pravo za zahtevanje uklanjanja sadržaja

Ako živite u Kaliforniji, mlađi ste od 18 godina i registrovani ste korisnik Usluga, u skladu sa kalifornijskim zbornikom zakona „California Business & Professions Code“ § 22581 slanjem poruke e-pošte na adresu privacy@hansgrohe-usa.com možete od nas da zatražite da uklonimo bilo koji sadržaj ili podatak koji ste objavili na Uslugama. Imajte na umu da Vaš zahtev ne podrazumeva potpuno ili sveobuhvatno uklanjanje sadržaja ili informacija, budući da je neki od Vaših sadržaja možda ponovo objavio neki drugi korisnik.

NADLEŽNOST I PREKOGRANIČNI PRENOS

Vaši lični podaci mogu biti sačuvani i obrađeni u bilo kojoj zemlji u kojoj se nalazimo ili u kojoj zapošljavamo ponuđače usluga, a korišćenjem Usluga pristajete na to da Vaši podaci mogu da se prenesu u zemlje koje nisu Vaša zemlja prebivališta, uključujući Sjedinjene Države, da mogu da se prenose uz odredbe koje se odnose na zaštitu podataka, koje mogu da se razlikuju od onih u Vašoj zemlji. U određenim okolnostima sudovi, organi zaduženi za sprovođenje zakona, regulatorna tela ili sigurnosna tela u tim drugim zemljama mogu da imaju pravo pristupa Vašim ličnim podacima.

DODATNE INFORMACIJE O EGP: Za neke zemlje, koje nisu članice EGP, Evropska komisija je utvrdila da je nivo zaštite podataka odgovarajući u skladu sa standardima EGP (kompletnu listu tih zemalja možete pronaći ovde). Za prenose iz EGP u zemlje koje Evropska komisija nije smatrala prikladnim, uveli smo odgovarajuće mere, kao što su standardne ugovorne klauzule koje je usvojila Evropska komisija i obavezujuća korporacijska pravila za zaštitu Vaših ličnih podataka. Za objašnjenje ovih mera možete da nas kontaktirate kao što je navedeno u odlomku „Kontakt“ u nastavku.

OSETLJIVI PODACI

Nemojte svojevoljno da navodite osetljive lične podatke (npr. brojeve socijalnog osiguranja, informacije vezane za rasno ili etničko poreklo, političke stavove, religiju ili druga uverenja, zdravlje, biometrijske ili genetske karakteristike, kriminalnu pozadinu ili članstvo u sindikatu) na ili putem Usluga niti da ih šaljete na bilo koji drugi način.

Eksterne platne usluge

Usluge eventualno mogu da Vam ponude mogućnost plaćanja putem eksternih platnih usluga kompanijama kod kojih ste kreirali nalog. Ako prema nama izvršite plaćanje putem takve usluge, Vaše lične podatke prikupiće ta treća strana, a ne mi što znači da će biti podložni politici privatnosti te treće strane, a ne ovoj Izjavi o privatnosti. Nemamo kontrolu niti smo odgovorni za prikupljanje, korišćenje i otkrivanje Vaših ličnih podataka od strane navedenih trećih strana.

AŽURIRANJA OVE IZJAVE O PRIVATNOSTI

Podatak „Izdanje“ pri vrhu ove Izjave o privatnosti ukazuje na datum poslednje revizije. Izmene stupaju na snagu nakon objavljivanja revidirane Izjave o privatnosti.

KONTAKT

Hansgrohe DOO sa sedištem u Krunska73, 11000 Belgrad, Serbia, odgovorna je za prikupljanje, korišćenje i otkrivanje Vaših ličnih podataka u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti. Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj Izjavi, obratite nam se na

privacy@hansgrohe.rs

ili

Hansgrohe DOO
Krunska73
1000 Belgrad
Serbia

Takođe možete da se obratite našem službeniku za zaštitu podataka iz grupacije: privacy@hansgrohe.com.

Budući da razmena poruka e-pošte nije uvek bezbedna, u okviru njih nam nemojte slati svoje podatke o kreditnoj kartici niti bilo kakve druge osetljive informacije.

DODATNE INFORMACIJE O KALIFORNIJI

U skladu sa kalifornijskim Zakonom o zaštiti privatnosti potrošača od 2018. godine („CCPA“), ovde se mogu naći sledeće dodatne informacije o kategorijama ličnih podataka o stanovnicima Kalifornije koje prikupljamo i koristimo.

Pretraživanje specijalizovanih trgovaca

Specijalizovani trgovci u blizini