Izdanje: 22.11.2022.

Politika upotrebe kolačića i sličnih tehnologija na stranici kompanije Hansgrohe

Ova Politika upotrebe kolačića i sličnih tehnologija („CST politika“) opisuje različite vrste kolačića i slične tehnologije koje se koriste na stranici www.hansgrohe.rs , kompanije Hansgrohe d.o.o. Ovu CST politiku možemo da promenimo u bilo kom trenutku. Podatak „Izdanje“ na vrhu ove stranice ukazuje na datum poslednje revizije CST politike. Sve izmene ove CST politike stupiće na snagu kada ova izmenjena CST politika bude dostupna na našoj stranici ili putem nje.

Ako imate pitanja, kontaktirajte nas putem e-pošte na privacy@hansgrohe.rs

1. Šta su kolačići i slične tehnologije?

Kolačići su standardna funkcija mrežnih stranica, koja nam omogućuje memorisanje manje količine podataka o Vašoj poseti našoj stranici na Vaš računar. Kolačići nam pomažu da shvatimo koji su delovi stranice korisni, a koje treba poboljšati. U tu svrhu koristimo i tehnologije slične kolačićima, kao što su Flash Local Shared Objects, poznate i kao Flash kolačići ili piksel tagovi (Pixel tags).

Možete da odaberete prihvatanje korišćenja kolačića i sličnih tehnologija uopšteno promenom postavki na Vašem pregledaču ili promenom specifičnih postavki za stranicu (kao što je navedeno u odlomku 3 ove CST politike). Međutim, ako onemogućite kolačiće i slične tehnologije, Vaše iskustvo na stranici može da bude umanjeno i neke funkcije možda neće raditi kao što je to predviđeno.

2. Koje kolačiće i slične tehnologije koristimo?

U nastavku navodimo različite vrste kolačića i sličnih tehnologija koje se koriste na stranici. U meri u kojoj su lični podaci prikupljeni preko kolačića, naša Politika privatnosti se primenjuje i nadopunjuje ovu CST politiku.

Ključni kolačići. Ključni kolačići Vam omogućavaju navigaciju kroz stranicu i korišćenje njenih usluga i funkcija. Bez ovih apsolutno neophodnih kolačića, stranica neće da radi onako dobro kako bismo to želeli, a mi možda nećemo moći da pružimo stranicu ili određene usluge odnosno funkcije.

Naziv kolačićaOpisVrsta i istekKolačić prve ili treće strane 
AWSALBAWS ALB Application Load Balancer.7 danaTreća strana Amazon Web Services, Inc. Dodatne informacije
AWSALBTGOvaj kolačić je deo prilagodljivog raspoređivanja opterećenja usluga Amazon Web Services. Koristi se za trajne sesije i omogućavanje postojanosti ciljnih grupa. Kada balanser opterećenja prvi put uputi zahtev ciljnoj grupi, kolačić se generiše i uključuje u sledeće zahteve balanseru opterećenja. Koristi se za upućivanje zahteva ciljnoj grupi definisanoj u kolačiću.7 danaTreća strana Amazon Web Services, Inc. Dodatne informacije
AWSALBCORSOvim kolačićem upravlja Amazon Web Services i koristi se za raspoređivanje opterećenja.7 danaTreća strana Amazon Web Services, Inc. Dodatne informacije
ROUTEIDOvaj kolačić se koristi za usmeravanje korisnika na isti server.Kolačić sesijeKolačić prve strane
JSESSIONIDKompanija New Relic koristi JSESSIONID kolačić za čuvanje identifikatora sesije, kako bi mogla da prati broj sesija za aplikaciju.Kolačić sesijeKolačić prve strane
XSRF-TOKENSprečavanje zloupotrebeKolačić sesijeKolačić prve strane
anonymous-consentMemoriše da li je korisnik pristao na određene kategorije kolačića2 mesecaKolačić prve strane
cp-perfMemoriše da li je korisnik prihvatio analitičke kolačiće.2 mesecaKolačić prve strane
cp-chatMemoriše da li je korisnik prihvatio kolačiće za chatbot2 mesecaKolačić prve strane
cp-retMemoriše da li je korisnik prihvatio marketinške kolačiće2 mesecaKolačić prve strane
cp-logPotrebno za anonimno brojanje korisnika2 mesecaKolačić prve strane
hbwsiterecomPružanje lokalizovanih sadržaja, jezička verzija16 godina, 8 meseciKolačić prve strane
VISITOR_INFO1_LIVEMerenje propusnog opsega stranice YouTube6 meseciTreća strana YouTube, LLC Dodatne informacije

 

Analitički kolačići. Analitički kolačići prikupljaju informacije o Vašem korišćenju stranice i omogućavaju nam da poboljšamo način na koji ona funkcioniše. Tako nam recimo analitički kolačići pokazuju koje su podstranice ove internet stranice najčešće posećivane, pomažu nam da prepoznamo poteškoće sa internet stranicom i pokazuju da li je oglašavanje efikasno ili ne. Na taj način možemo da prepoznamo uopštene obrasce ponašanja pri korišćenju internet stranice, a ne korišćenje od strane konkretne osobe. Ove informacije koristimo kako bismo analizirali promet na stranici, ali ih ne analiziramo radi identifikovanja konkretnih osoba.

Naziv kolačićaOpisVrsta i istekKolačić prve ili treće strane 
HTML_BitRateBucketCsvOvaj kolačić beleži vreme reprodukcije videozapisa preko odgovarajućeg plejera po posetiocu u zavisnosti od brzine prenosa podataka. Koristi se za analizu plejera za reprodukciju.SesijaKolačić prve strane
HTML_isPlayingCountOvaj kolačić broji koliko je često određeni videozapis reprodukovan putem plejera. Koristi se za analizu plejera za reprodukciju. Ističe kada zatvorite pregledač ili opozovete svoj pristanak.SesijaKolačić prve strane
HTML_VisitValueCookieOvaj kolačić izračunava vrednost posete internet stranici na osnovu vremena reprodukcije videozapisa putem plejera pri odabiru kao i broj ponavljanja prilikom reprodukcije. Koristi se za analizu plejera za reprodukciju. Ističe kada zatvorite pregledač ili opozovete svoj pristanak.SesijaKolačić prve strane
HTML_VisitCountCookieOvaj kolačić broji koliko je puta određeni videozapis odabran na plejeru. Koristi se za analizu plejera za reprodukciju. Ističe kada zatvorite pregledač ili opozovete svoj pristanak.SesijaKolačić prve strane
HTML_LastCLineTimeSadrži informacije za razlikovanje korisnika podstranice. Prikuplja podatke o posetama korisnika, na primer koje su podstranice relevantne.SesijaKolačić prve strane
HTML_VisitIntervalStartTimeOvaj kolačić beleži vreme početka vremenskog raspona između poseta nekoj internet stranici na plejeru. Koristi se za analizu plejera za reprodukciju. Ističe kada zatvorite pregledač ili opozovete svoj pristanak.SesijaKolačić prve strane
AkamaiAnalytics_BrowserSessionIdSvakom posetiocu koji reprodukuje videozapis dodeljuje anonimni identifikator. Koristi se za analizu plejera za reprodukciju.SesijaKolačić prve strane
YSCBeleži jedinstveni identifikator za vođenje statistike videozapisa na stranici YouTube, koji je korisnik pregledao.SesijaTreća strana YouTube, LLC Dodatne informacije
_gidPostavlja ga Google Analytics, a služi za razlikovanje korisnika. Omogućava beleženje načina na koji posetioci koriste internet stranicu.24 časaTreća strana Google, LLC Dodatne informacije
_ga_*Postavlja ga Google Analytics, a koristi se za postojanost statusa sesije.2 godineTreća strana Google, LLC Dodatne informacije
gtm_internalSluži za prepoznavanje internog prometa i isključivanje praćenja putem opcije Google Analytics.1 mesecTreća strana Google, LLC Dodatne informacije
_gcl_auOvaj kolačić postavlja Google Analytics, a pomaže pri analizi efikasnosti našeg oglašavanja beleženjem pripadajućih konverzija3 mesecaTreća strana Google, LLC Dodatne informacije
_pk_id.Postavlja ga Piwik PRO, a služi za razlikovanje korisnika. Omogućava beleženje načina na koji posetioci koriste internet stranicu.13 meseci  Kolačić prve strane
_pk_ses.Analitički kolačić koji sam ne sadrži nikakve podatke. Svaki put kada se postavi ovaj kolačić, brojač korisnika u parametru „_pk_id“ se povećava za jedan.SesijaKolačić prve strane
ppms_privacy_Memoriše saglasnost korisnika za prikupljanje i korišćenje podataka.12 meseci  Kolačić prve strane
QSTPostavlja se kako bi se sprečilo višestruko predavanje anketa u okviru sistema Qualtrics. Ovaj kolačić se koristi za beleženje ispunjenih anketa i onemogućava korisniku da učestvuje drugi put.6 meseciTreća strana Qualtrics LLC Dodatne informacije
stg_traffic_source_priorityMemoriše vrstu izvorišta sa kojeg je posetilac došao na internet stranicu.30 minutaKolačić prve strane
stg_last_interactionPrikazuje da li je sesija poslednjeg posetioca još uvek u toku ili je pokrenuta nova sesija.365 danaKolačić prve strane
stg_returning_visitorUtvrđuje da li je posetilac već ranije posetio stranicu.365 danaKolačić prve strane
stg_externalReferrerMemoriše URL internet stranice koja je posetioca uputila na ovu internet stranicu.Platnost vyprší po zavření prohlížečeKolačić prve strane
_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID}_ goal_{GOALID}VWO kreira ovaj kolačić pri okidanju cilja u nekoj kampanji.100 dana3rd party VWO, saznajte više
_vis_opt_test_cookieOvaj kolačić koji postavlja VWO kreira se kako bi prepoznao da li su u pregledaču posetioca aktivirani kolačići ili ne. Takođe pomaže u praćenju ukupnog broja sesija pregledača kroz koje je posetilac prošao.  Prestaje da važi kada se pregledač zatvori3rd party VWO, saznajte više
_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID}_
combi
VWO kreira ovaj kolačić kada se neki posetilac odabere za određenu varijantu testa. Garantuje da posetilac vidi istu varijantu kada ponovo poseti stranicu.100 dana3rd party VWO, saznajte više
_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID}_  excludeVWO postavlja ovaj kolačić kada je posetilac isključen iz kampanje testa zbog procentne stope prenosa podataka.100 dana3rd party VWO, saznajte više
_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID}_splitOvaj kolačić koji postavlja VWO kreira se kada je jedna od varijanti odabrana za posetioca, ali posetilac još nije preusmeren na stranicu sa varijacijama. Njegova svrha je da alatka VWO nakon otvaranja stranice može da preispita da li stranica sa varijacijama odgovara odabranoj varijanti.100 dana3rd party VWO, saznajte više
_vis_opt_sVWO postavlja ovaj kolačić sa ciljem da prati koliko je često posetilac zatvorio i ponovo otvorio svoj pregledač.100 dana3rd party VWO, saznajte više
_vis_opt_outOvaj kolačić koji postavlja VWO označava da određeni korisnik ne bi trebalo da učestvuje u kampanji.10 godina3rd party VWO, saznajte više
_VWO_uuidKolačić kreiran alatkom VWO, kojim se generiše jedinstveni ID za svakog posetioca.10 godina3rd party VWO, saznajte više
_VWO_uuid_{CAMPAIGNID}Kolačić koji se kreira za svaku višedomensku kampanju kojim se generiše jedinstveni ID za svakog posetioca.10 godina3rd party VWO, saznajte više
_VWO_dsKolačić kreiran alatkom VWO, kojim se memorišu trajni podaci na nivou posetioca za VWO Insights.Zavisi od vremenskog perioda čuvanja VWO naloga 3rd party VWO, saznajte više
_VWO_snKolačić kreiran alatkom VWO, kojim se memorišu informacije o nivou sesije.30 minuta sa ponovnim uspostavljanjem u trajanju od 30 minuta ako postoji aktivnost posetioca3rd party VWO, saznajte više
_VWO_uuid_v2Kolačić kreiran alatkom VWO, kojim se izračunava jedinstveni prenos podataka na web stranici.366 dana3rd party VWO, saznajte više
_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID} _combi_chooseOvaj privremeni kolačić memoriše odabranu kombinaciju i briše se čim dođe do izmena u kampanji.Ostaje da važi dok se kampanja ne prilagodi3rd party VWO, saznajte više
_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID} _goal_{GOALID}_{ACCID}Kolačić koji se kreira kada se postigne cilj kampanje i aktivira višedomensko praćenje.100 dana3rd party VWO, saznajte više

_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID}

_combi_{ACCID}

Kolačić koji se kreira kada se neki korisnik odabere za određenu varijantu testa i aktivira višedomensko praćenje. Garantuje da posetioci vide istu varijantu kada ponovo posete stranicu.100 dana3rd party VWO, saznajte više
_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID}
_exclude_{ACCID}
VWO postavlja ovaj kolačić kada je aktivirano praćenje na više domena. Kreira se izborom posetioca za određenu varijantu testa. Garantuje da posetioci vide istu varijantu kada ponovo posete stranicu.100 dana3rd party VWO, saznajte više
_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID} _split_{ACCID}VWO postavlja ovaj kolačić kada je aktivirano višedomensko praćenje. Kreira se kada se jedna od varijanti odabere za posetioca, ali posetilac još nije preusmeren na stranicu sa varijacijama. Time VWO proverava da li stranica s varijacijama odgovara odabranoj varijanti nakon što posetilac dođe na stranicu.100 dana3rd party VWO, saznajte više
_VWO_uuid_{CAMPAIGNID}
_{ACCID}
VWO postavlja ovaj kolačić kada je aktivirano višedomensko praćenje i generiše jedinstveni ID za svakog posetioca..10 godina3rd party VWO, saznajte više
_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID}
_combi_choose_{ACCID}
VWO postavlja ovaj kolačić kada je aktivirano praćenje na više domena uz istovremeno memorisanje odabrane kombinacije. Ovo je privremeni kolačić koji se briše kada izmene kampanje stupe na snagu.Ostaje dok izmene kampanje ne počnu da se primenjuju.3rd party VWO, saznajte više
_VWO_referrerVWO postavlja ovaj kolačić kojim se memorišu podaci o preporuci koji omogućuju alatki VWO da identifikuje izvor prenosa podataka u slučaju kampanje sa podeljenom URL adresom.15 sekundi  3rd party VWO, saznajte više
_VWO_global_opt_outKolačić koji se postavlja kada korisnik želi da deaktivira VWO na svim web stranicama.100 dana3rd party VWO, saznajte više
_VWOZbirni kolačić koji sadrži sve gore navedene VWO kolačiće. Trenutno je kreiran samo za pregledač Safari.PIstiče za 2096 godina3rd party VWO, saznajte više

 

Marketinški kolačići. Marketinški kolačići se koriste za ciljano oglašavanje ili prikaz reklamnog materijala na osnovu Vaših interesa na stranici ili za upravljanje našim oglašavanjem. Ti kolačići prikupljaju informacije o Vašim aktivnostima na ovoj stranici i na drugim stranicama, kako bi Vam se prikazao ciljani reklamni materijal.

Kolačići društvenih mreža.  Kolačići društvenih mreža prikupljaju informacije o korišćenju društvenih medija.

 

Naziv kolačićaOpisVrsta i istekKolačić prve ili treće strane 
_pin_unauthKolačić potpomaže pregled akcija i korisnika koje stranica Pinterest ne može da identifikuje.1 godinaTreća strana Pinterest Europe Ltd. Dodatne informacije
_pinterest_ct_uaPodržava onlajn marketing kroz prikupljanje informacija o korisnicima za promociju proizvoda putem partnera i drugih platformi.1 godinaTreća strana Pinterest Europe Ltd. Dodatne informacije
_fbpSluži za praćenje aktivnosti klijenata na stranici.3 mesecaTreća strana Meta Platforms Ireland Limited Dodatne informacije
lidcKoristi se za Linkedin usmeravanje, polja za deljenje i oglašavanje.1 danTreća strana Linkedin Corporation Dodatne informacije
li_gcOvaj kolačić se koristi za memorisanje pristanka gosta na korišćenje nebitnih Linkedin kolačića2 godineTreća strana Linkedin Corporation Dodatne informacije
li_mcOvaj kolačić se koristi kao privremena memorija. Koristi se za sprečavanje upita baze podataka nakon pristanka nekog člana na korišćenje nevažnih kolačića kao i pružanje tih informacija na strani klijenta, kako bi se tamo mogle sprovesti2 godineTreća strana Linkedin Corporation Dodatne informacije
langOvaj kolačić memoriše postavke korisničkog jezika. Na taj način se osigurava da se internet stranica LinkedIn.com prikazuje na jeziku koji korisnik odabereSesijaTreća strana Linkedin Corporation Dodatne informacije
bcookieKoristi ga društvena mreža LinkedIn za praćenje korišćenja umetnutih usluga.2 godineTreća strana Linkedin Corporation Dodatne informacije
AnalyticsSyncHistoryKoristi ga LinkedIn u vezi sa sinhronizacijom podataka sa analitičkim uslugama trećih strana.29 danaTreća strana Linkedin Corporation Dodatne informacije
UserMatchHistoryKoristi ga LinkedIn za praćenje posetilaca na više internet stranica, radi prikaza relevantnog reklamnog materijala na osnovu preferencija korisnika.29 danaTreća strana Linkedin Corporation Dodatne informacije
IDEKoristi ga Google DoubleClick za beleženje i izveštavanje o akcijama korisnika na internet stranici nakon pregledanja ili kliktanja na oglas ponuđača, radi merenja efikasnosti nekog oglasa i prikaza ciljanog reklamnog materijala korisniku.1 godinaTreća strana Doubleclick (Google LLC) Dodatne informacije
__Secure-3PAPISIDSluži za ciljanje određene grupe radi kreiranja profila interesa posetilaca internet stranice za prikaz relevantnih i personalizovanih Google oglasa.1 godinaTreća strana Google, LLC Dodatne informacije
__Secure-3PSIDSluži za ciljanje određene grupe radi kreiranja profila interesa posetilaca internet stranice za prikaz relevantnih i personalizovanih Google oglasa.2 godineTreća strana Google, LLC Dodatne informacije
__Secure-3PSIDCCSluži za ciljanje određene grupe radi kreiranja profila interesa posetilaca internet stranice za prikaz relevantnih i personalizovanih Google oglasa.2 godineTreća strana Google, LLC Dodatne informacije
UULESluži za ciljanje određene grupe radi kreiranja profila interesa posetilaca internet stranice za prikaz relevantnih i personalizovanih Google oglasa.1 danTreća strana Google, LLC Dodatne informacije
NIDSluži za ciljanje određene grupe radi kreiranja profila interesa posetilaca internet stranice za prikaz relevantnih i personalizovanih Google oglasa.1 danTreća strana Google, LLC Dodatne informacije
CONSENTGoogle koristi ovaj kolačić za memorisanje pristanka na korišćenje nebitnih kolačića2 godineTreća strana Google, LLC Dodatne informacije
1P_JARZa otpremanje Google oglasa ili ponovno ciljanje određene grupe.1 mesecTreća strana Google, LLC Dodatne informacije
DVZa otpremanje Google oglasa ili ponovno ciljanje određene grupe.1 danTreća strana Google, LLC Dodatne informacije
PREFPružanje lokalizovanih sadržaja, jezička verzija1 godinaTreća strana Google, LLC Dodatne informacije

 

Google Analytics. Uslugu Google Analytics pruža kompanija Google, Inc. („Google“). Koristimo Google Analytics za kreiranje anonimizovanih statistika, kako bismo poboljšali stranicu. O Google praksi možete saznati u rubrici Google Analytics i zaštita podataka i isključiti se s njih preuzimanjem dodatka za isključivanje usluge u okviru pregledača Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Preduzeli smo sledeće mere za zaštitu podataka prikupljenih kroz Google Analytics:

 • Zaključili smo ugovor o obradi podataka sa kompanijom Google o tome kako Google može da obrađuje podatke prikupljene putem usluge Google Analytics;
 • Konfigurisali smo Google Analytics postavke kako bismo prikrili zadnji oktet korisničkih IP adresa;
 • Konfigurisali smo Google Analytics tako da ne deli podatke sa trećim stranama; i
 • Ne koristimo druge Google usluge u kombinaciji sa uslugom Google Analytics.

Piwik PRO. Koristimo Piwik PRO Analytics Suite kao softver za analizu naše internet stranice i aplikacija za generisanje anonimizovanih statistika za unapređenje naše prezentacije na internetu. Pogledajte obim podataka koje prikuplja Piwik PRO.

Naše podatke držimo na platformi Microsoft Azure u Nemačkoj / Holandiji / Sjedinjenim Državama / Hong Kongu / na oblaku ElastX u Švedskoj i čuvamo ih 25 meseci.

Svrha obrade podataka: Analytics (analitika) i Conversion Tracking (praćenje konverzija) na temelju Vaše saglasnosti. Pravna osnova: čl. 6 st. 1, tačka a OUZP.

Piwik PRO ne deli podatke o Vama sa drugim podobrađivačima ni trećim stranama niti ih koristi za sopstvene svrhe. Za više informacija pogledajte politiku privatnosti kompanije Piwik PRO.

Piksel tagovi. Piksel tagovi (takođe poznati i kao Web-Beacons und Clear GIFs) se, između ostalog, koriste za praćenje aktivnosti korisnika stranice, merenje uspešnosti naših marketinških kampanja i sastavljanje statističkih podataka o korišćenju mrežne stranice i stopama odgovora.

Ostali kolačići trećih strana..

Youtube: Detaljne informacije o korišćenim kolačićima možete da pronađete na sledećoj internet stranici ili možete da ih zatražite direktno od ponuđača usluga.

NewRelic: Detaljne informacije o korišćenim kolačićima možete da pronađete na sledećoj internet stranici ili možete da ih zatražite direktno od ponuđača usluga.

Yellowmap: Detaljne informacije o korišćenim kolačićima možete da pronađete na sledećoj internet stranici ili možete da ih zatražite direktno od ponuđača usluga.

Live Chat: Ovi kolačići nam omogućavaju funkciju ćaskanja uživo. Detaljne informacije o ovde korišćenim kolačićima možete da pronađete na sledećoj internet stranici ili možete da ih zatražite direktno od ponuđača usluga.

Google reCAPTCHA: Internet stranica koristi uslugu „reCAPTCHA“ tvrtke Google Inc. („Google“), kako bismo mogli da razlikujemo da li je formulare na ovoj internet stranici ispunila stvarna osoba ili su zloupotrebljeni u okviru automatske obrade. Tom prilikom se kompaniji Google šalju IP adresa i eventualno drugi podaci koje Google zahteva za uslugu reCAPTCHA. Za to se primenjuju različite Google odredbe o zaštiti podataka. Korišćenjem naše internet stranice implicitno pristajete i na te odredbe o zaštiti podataka. Nemojte da koristite internet stranicu ukoliko niste saglasni sa tim odredbama o zaštiti podataka.

VWO: Koristimo VWO da bismo bolje razumeli ponašanje i putanju kretanja korisnika. Na osnovu dobijenih podataka web stranica se optimizuje u skladu sa potrebama korisnika. Za detaljne informacije o korišćenim kolačićima pogledajte sledeću web stranicu: VWO, Smernice o kolačićima. 

Informacije o pregledaču ili uređaju. Većina pregledača ili Vaš uređaj automatski prikupljaju određene informacije kao što su Vaša adresa kontrole pristupa mediju (MAC adresa), tip računara (Windows ili Mac), rezolucija ekrana, naziv i verzija operativnog sistema, proizvođač i model uređaja, jezik, tip i verzija pregledača kao i naziv i verzija stranice koju koristite. Te informacije koristimo kako bismo osigurali da stranica radi pravilno.

Fizička lokacija. Prikupljamo fizičku lokaciju Vašeg uređaja, na primer pomoću satelita, odašiljača ili WiFi signala. Koristimo fizičku lokaciju Vašeg uređaja kako bismo Vam pružili prilagođene usluge i sadržaje koji se temelje na lokaciji. Fizičku lokaciju Vašeg uređaja zajedno sa podacima o oglasima koje gledate i ostalim informacijama koje prikupljamo takođe delimo sa našim marketinškim partnerima kako bi Vam oni pružili još više personalizovanog sadržaja i studiju efikasnosti oglašivačkih kampanja. U nekim slučajevima možete da dozvolite ili da odbijete takve načine korišćenja i deljenje lokacije Vašeg uređaja, ali ako to učinite, mi i naši marketinški partneri možda nećemo moći da Vam pružimo odgovarajuće personalizovane usluge i sadržaje.

Digitalni otisak uređaja. Kako bismo mogli da Vam ponudimo sadržaje za koje na osnovu Vaše aktivnosti na stranici smatramo da mogu da Vas zanimaju kao i radi sprečavanja prevare i provere autentičnosti, možemo da koristimo i druge tehnologije slične kolačićima. Na primer možemo da prikupljamo karakteristike uređaja i kombinujemo podatke o Vašem uređaju prikupljene sa većine pregledača ili automatski putem Vašeg uređaja kako bismo stvorili jedinstveni identifikator koji nam omogućuje identifikovanje Vašeg pregledača ili uređaja sa priličnom sigurnošću. U tom kontekstu možemo da prikupljamo, koristimo i kombinujemo sledeće podatke:

 • Broj poseta
 • Poslednja poseta
 • Prva poseta
 • Eksterna IP adresa
 • Interna IP adresa
 • Rezolucija ekrana
 • Geolokacija (geografska širina/dužina na osnovu IP adrese)
 • Merenje performansi uređaja
 • Merenje propusnog opsega uređaja
 • Korisnički agent uređaja (vrsta i verzija pregledača)
 • Mogućnosti uređaja (niz modernizatora za mogućnosti pregledača)
 • Operativni sistem uređaja
 • Instalirani softverski dodaci za pregledač
 • Jezik pregledača
 • Flash aktiviran ili deaktiviran
 • Memorisano vreme na uređaju
 • Korišćene ključne riječi pri poseti preko pretraživača
 • Posećene stranice
 • Trajanje posete
 • Referalna stranica
 • Položaj kursora miša
 • Klikovi mišem
 • Položaj trake za pomeranje stranice

3. Kako upravljam kolačićima i sličnim tehnologijama?

Ovde možete da promenite ili opozovete svoje postavke za kolačiće i slične tehnologije.

  Imajte na umu da ovo neće u potpunosti da ukloni kolačiće koji su već sačuvani na Vašem uređaju. Kolačiće koji su već sačuvani na Vašem uređaju možete da izbrišete prateći sledeće instrukcije:

  Brisanje kolačića za Internet Explorer

  Brisanje kolačića za Firefox

  Brisanje kolačića za Chrome

  Brisanje kolačića za Opera

  Brisanje kolačića za Safari

  Informacije o ostalim pregledačima možete da pronađete na internet stranici dizajnera tih pregledača. Imajte na umu da ako su kolačići onemogućeni, stranica možda neće da funkcioniše na predviđeni način. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, obratite nam se porukom na adresu privacy@hansgrohe.com.

  Ako želite da obrišete sve kolačiće memorisane na stranicama koje ste posetili, ovde su linkovi na kojima možete da preuzmete tri programa kojima se brišu kolačiće za praćenje:

  Pretraživanje specijalizovanih trgovaca

  Specijalizovani trgovci u blizini