Kapi vode
Izdanje 12/2017

Pravne napomene

Ovde su navedeni uslovi upotrebe internetske stranice kompanije Hansgrohe. Kliknite na navedene linkove ako želite više da pročitate o naknadi štete, pravima industrijskog vlasništva, uslovima upotrebe za dalje preporuke distributera, opštim uslovima poslovanja ili ako želite da pregledate video i filmske materijale ili da rezervišete svoje mesto na seminarima.

Za internetske stranice kompanije Hansgrohe važe uslovi upotrebe navedeni u nastavku. Molimo vas da ih pažljivo pročitate pre nego što nastavite da pregledate naše internetske stranice. Upotrebom naših internetskih stranica pristajete na naše uslove upotrebe.

Celovitost i tačnost naših informacija

Trudimo se da održavamo naše internetske stranice ažurnim i na njima da pružimo što tačnije i što potpunije informacije. Međutim, ne garantujemo za aktuelnost tih informacija, kao ni za tačnost, potpunost ili prikladnost tih informacija za određene primene. 
Zadržavamo pravo na skraćivanje sadržaja u bilo kom trenutku kao i prebacivanje sadržaja u druge tematske celine, njihovo privremeno onemogućivanje i/ili nepovratno brisanje. 

Dostupnost naših usluga

Naše internetske stranice bi trebalo da vas samo uopšteno informišu o našim uslugama. Te informacije vam, međutim, ne daju nikakvo pravo na određene usluge niti na njihovu potpunu, neprekinutu ili neometanu dostupnost. Imajte na umu da se pojedine informacije na našim internetskim stranicama mogu odnositi na proizvode, programe ili usluge koji nisu dostupni u svim državama. Informacije o proizvodima i uslugama dostupnim u vašoj državi zatražite od lokalnog prodajnog partnera kompanije Hansgrohe.

Sadržaji trećih osoba

Sledeći sadržaji ne potiču od nas i ne odražavaju naša mišljenja i stavove, stoga ne preuzimamo nikakvu odgovornost za njih:

  • Objave u mogućim razgovorima na forumima ne potiču od nas, nego od pripadajućih korisnika. Ne proveravamo legitimnost i ispravnost sadržaja koje postavljaju korisnici, kao što su stavovi, saveti, objašnjenja, ponude i ostale informacije. Naši forumi ne smeju da se upotrebljavaju za nezakonite, pogrdne, klevetničke ili uvredljive natpise. Korisnik nas oslobađa svake odgovornosti za zahteve trećih osoba koji proiziđu iz korisnikove upotrebe naših internetskih stranica koja nije u skladu sa ovim uslovima upotrebe.
  • Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaje na stranicama do kojih vode veze na našoj web lokaciji.
  • Takođe ne preuzimamo nikakvu odgovornost za tačnost, celovitost i ažurnost podataka o našim specijalizovanim trgovcima koje možete da dobijete pretraživanjem specijalizovanih trgovaca. 
    Ne nadgledamo takve sadržaje niti ispitujemo okolnosti koje bi upućivale na nezakonite aktivnosti. Međutim, ako saznamo da je došlo do odgovarajućeg kršenja prava, odmah ćemo da uklonimo povezane informacije.

Konvencija stila (tekst)

Kako bismo ovu web-stranicu učinili čitljivijom, ne koristimo muške niti ženske oblike. Podrazumeva se da se u svim slučajevima misli na oba pola.

Primenjivi zakon i sudska nadležnost

Na ovu internetsku stranicu primenjuje se zakon države Srbije. Mesto izvršenja obaveza i sudske nadležnosti je naše sedište, odnosno Rottweil.

Autorska prava

Autorska prava Hansgrohe 2017. Sva prava zadržana. Svi tekstovi, slike, grafike, audio i video zapisi kao i animacije podležu autorskim pravima i drugim zakonima koji regulišu zaštitu intelektualnog vlasništva. Ne smeju da se kopiraju u komercijalne svrhe ili za distribuciju niti mogu da se menjaju i koriste na drugim web lokacijama. Neke web stranice kompanije Hansgrohe sadrže materijal koji podleže autorskim pravima osobe koja ga je dostavila.

Pretraživanje specijalizovanih trgovaca

Specijalizovani trgovci u blizini